Kompetencecenter

Læs om teamet

Om os

Behandlerteamet i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Teamet omfatter psykologer, kliniske diætister, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut. Behandlerne har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser – men også angst, OCD, traumer og depression. De kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision. Kompetencecentret ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledelseserfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Birgitte Hartvig Schousboe

Faglig direktør Autoriseret psykolog & specialist i psykoterapi Tlf. 93 90 83 83 birgitte@kompetencecenter.nu Har været ansat 13 år i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor hun bl.a. har arbejdet med spiseforstyrrelser og angst & OCD. Hun har mangeårig ledererfaring - senest som leder af Rigshospitalets Anoreksiklinik. Birgitte har skrevet flere bøger om spiseforstyrrelser og har været med til at udvikle den første motivationsfremmende terapi og den første gruppebehandling til Binge Eating Disorder i Danmark. Hun er uddannet i systemisk/ narrativ terapi, kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT) - og har systemisk/narrativ supervisoruddannelse.

Lene Kiib Hecht

Administrerende direktør Ledende klinisk diætist, ED Supervisor Tlf. 26 12 24 66 lene@kompetencecenter.nu Lene har siden 2003 været med til at udvikle spiseforstyrrelses-behandlingen indenfor anoreksi, bulimi og BED i Region Hovedstadens Psykiatri og har arbejdet med spiseforstyrrelsesfeltet lige siden. Lene er autoriseret klinisk diætist, suppleret af en ernæringsdiplomuddannelse indenfor idræt. Siden er hun lederuddannet dels fra Region Hovedstaden, dels fra CBS, og har arbejdet sideløbende med ledelse - både som ledende klinisk diætist, men også som teamleder, projektleder og som afsnitsleder i Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup. Lene har tidligere deltaget i bestyrelsen for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser i en længere periode, og hun har erfaring med privat praksis som klinisk diætist igennem mange år. Lene er uddannet systemisk / narrativ coach og supervisor fra Inpraxis.

Signe Eckardt

Autoriseret psykolog & specialist i psykoterapi med børn og unge. Autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet og specialist i psykoterapi med børn og unge. Signe har mangeårig erfaring med psykoterapi og er systemisk narrativt uddannet. Som del af hendes specialistuddannelse har hun en to-årig systemisk narrativ efteruddannelse fra Inpraxis. Hun har bred erfaring med at arbejde med børn, unge og familier. Senest har hun været ansat i børne og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, hvor hun har arbejdet familieterapeutisk med børn, unge og familier, der gennem lang tid har kæmpet med komplekse problemstillinger herunder bl.a. angst, depression, OCD, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Sara Holm Tandrup

Klinisk diætist Tlf. 93 90 83 83 sara@kompetencecenter.nu Sara er autoriseret klinisk diætist og har i flere år arbejdet med behandling af spiseforstyrrelser både på Døgnafsnit for spiseforstyrrelser og i Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup og Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Hun har erfaring i diætetisk behandling ved forskellige sværhedsgrader og typer af spiseforstyrrelser. Hun er efteruddannet med en master i folkesundhed (MPH) fra Københavns Universitet. Sara varetager både diætetisk behandling og projektrelaterede opgaver inden for BED-projektet.

Line Devantier

Psykolog. Tlf. 93 90 83 83 line@kompetencecenter.nu Line er psykolog og uddannet fra London Metropolitan University, hvor hun færdiggjorde sin Doctorate i 2018. Hun er specialiseret inden for spiseforstyrrelser og har bred erfaring med både udredning og behandling, samt komplekse problemstillinger herunder bl.a. angst, PTSD, depression og personlighedsforstyrrelser. Line har senest været ansat ved Maudsley Hospital, Adult Eating Disorders Service, i London, hvor hun er superviseret i Cognitive Behavioural Therapy (CBT), Commitment and Acceptance Therapy (ACT), og The Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment for Adults (MANTRA). Line har en særlig interesse i det komplekse forhold mellem krop og psyke og har i sit tidligere job været ansvarlig for udvikling/formidling af viden om spiseforstyrrelser i relation til somatiske lidelser, bl.a diabetes og cystic fibrose.

Julie Mosbæk Drewsen

Sundhedsfaglig koordinator Tlf. 93 90 83 83 julie@kompetencecenter.nu Julie er uddannet cand.merc.(kom) fra CBS og har tidligere været ansat hos Kræftens Bekæmpelse. Hun har bred erfaring med det kommunikative og koordinerende arbejde indenfor det sundhedsfaglige område. Julie har en efteruddannelse i ’Relationskompetence’ og har arbejdet som rådgiver på forældreplatformen ’Moar’. Hun har særlig interesse og erfaring med at støtte og hjælpe mennesker som står et svært sted i deres liv. Julie varetager en række koordinerende, administrative og kommunikative opgaver, og det vil ofte være hende I er i dialog med som den første, når I henvender jer til os.

Pia Rubin

Speciallæge i psykiatri. Pia har arbejdet som overlæge siden år 2000, de sidste 10 år på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med angst, OCD, PTSD og spiseforstyrrelser. Psykoterapeutisk er hun uddannet primært med en 3-årig psykodynamisk uddannelse. Senere har hun suppleret med systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og senest schematerapeutisk uddannelse. Pia har lang erfaring med udredning af psykiske lidelser, individuel terapi og gruppeterapi.

Fysioterapeut, Kropsterapeut

Tlf. 93 90 83 83 kontakt@kompetencecenter.nu.Udgående team

Ønsker du at komme i forbindelse med udgående team, kontakt da venligst Lene Kiib Hecht på tlf. 26122466

Betiina Friederikke Hertel

Betiina er autoriseret sygeplejerske og har mere end 5 års erfaring indenfor behandling af spiseforstyrrelser. Hun har været ansat på Børne- og ungdomspsykiatrisk center på Bispebjerg Hospital hvor hun arbejdede med børn og unge under 18 år med svære spiseforstyrrelser. Derudover har hun været ansat på Psykiatrisk Center Ballerup, på Højt specialiseret døgnafsnit for svære spiseforstyrrelser for personer over 18 år. Betiina er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) og har arbejdet intensivt med spisestøtte, kommunikation med patienter og deres pårørende og deeskalering af konflikter.

Kristina Thulstrup Gedbjerg

Kristina Thulstrup Gedbjerg er autoriseret sygeplejerske og har været souschef på højt specialiseret sengeafsnit for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun har efteruddannelse rettet mod forebyggelse og håndtering af konflikter, og hun har lang erfaring i at rådgive pårørende og samarbejdspartnere som f.eks. bosteder og sagsbehandlere. Kristina har uddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). I Kompetencecentret arbejder hun primært som støttekontaktperson, hvor hun yder støtte i eget hjem og i nærmiljøet.

Ole Poulsen

Ole har haft 25 års ansættelse som plejer i Region Hovedstadens Psykiatri indenfor Spiseforstyrrelsesområdet. Han har stor erfaring med samarbejde i tværfaglige teams med fokus på at behandle anoreksi, atypiske spiseforstyrrelser og tilgrænsende lidelser. Gennem sin ansættelse på Rigshospitalets Anoreksiklinik har Ole specialiseret sig i Kontaktperson-funktionen, herunder måltidsstøtte, struktur i hverdagen og støtte i hjemmet. Han har løbende deltaget i kurser og efteruddannelse, og han har en efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).

Annika Rydstrøm

Annika er social & sundhedsassistent og har lang erfaring indenfor behandling af spiseforstyrrelser. Hun har været ansat på det højt specialiserede døgnafsnit på Psykiatrisk Center Ballerup for svære spiseforstyrrelser. Annika har således lang erfaring med spisestøtte, kommunikation med patienter og deres pårørende, herunder arbejde med motivation og konflikter relateret til spiseforstyrrelsen.

Anja Poulsen

Anja er social- & sundhedsassistent og har været ansat på højt specialiseret døgnafsnit for svære spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun har erfaring med spisestøtte, motivation og kommunikation. Til daglig er Anja ansat på et behandlingshjem for børn og unge med blandede psykiatriske vanskeligheder og autismespektrum-diagnoser. Ved siden af dette arbejder hun som konsulent i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Laura Munck

Laura er autoriseret sygeplejerske og har været ansat på Ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital og er vant til det individuelle arbejde med unge og tæt samarbejde med forældre. Laura har arbejdet på Anoreksiklinikken på Rigshospitalet og højt specialiseret døgnafsnit for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Fra sit arbejde som hjemmesygeplejerske er Laura vant til at yde faglig støtte og behandling i hjemmet.

Ditte Landin

Margrethe Turner

Susanne Lundberg

Ledige stillinger

Kontakt os for at høre mere.

Scroll to Top