Kompetencecenter

spiseforstyrrelser vi behandler

Behandling

IMG_0236
Om vores behandlinger

Vi tilbyder behandling af alle typer af spiseforstyrrelser

Vi tilbyder samtaleterapi, kropsterapi og diætetisk behandling til mennesker med spiseforstyrrelser – ofte i kombination med andre lidelser. Vi arbejder altid tværfagligt.

Individuel terapi eller gruppe?

Mange foretrækker individuelt terapi, men når det gælder behandling af spiseforstyrrelser, kan mødet med ligesindede være helt afgørende. På Kompetencecenter for spiseforstyrrelser har du mulighed for at vælge det, det passer dig bedst uanset hvilken spiseforstyrrelse du er i behandling for. 

Elementer i behandlingen

Når vi arbejder med behandlingen af spiseforstyrrelser, benytter vi os af flere forskellige metoder. Det kan bl.a. være samtaler med diætister og kropsterapisessioner. Derudover arbejder vi med mekaniske spisning og brugen af kostdagbog. 
Det er elementer, der tilsammen giver den bedst mulige behandling. 

Anoreksi er kendetegnet ved at forholdet til mad og krop ændrer sig i en sådan grad, at man mister kontrollen. Følelser, tanker og adfærd ændres, og mad og krop bliver styrende for selvopfattelse, dagligliv og relationen til andre. Hvis du oplever anorektiske symptomer, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan også læse mere om vores behandling her

Hos Kompetencecenteret for spiseforstyrrelser tilbyder vi behandling af bulimi. Behandlingen kan både være individuel eller i gruppe, eller en kombination af begge. Hvis du mistænker at lide af bulimi eller oplever mulige bulimisymptomer, så tøv ikke med at kontakte os. Læs mere om vores behandling af bulimi her.

Binge Eating Disorder (BED) er den mest udbredte spiseforstyrrelse. Den behandles bedst i gruppe – og der er god effekt af behandlingen. Vi behandler både unge og voksne. 
Grundet puljemidler kan vi tilbyde gratis behandling fra 2022-2025. Hvis du mistænker at lide af BED, så tøv ikke med at kontakte os. Læs mere om vores BED behandling her.

Hos Kompetencecenteret for spiseforstyrrelser tilbyder vi behandling af ortoreksi. Behandlingen kan både foregå i gruppe eller være individuel. Hvis du mistænker at lide af ortoreksi eller oplever mulige symptomer, så tøv endelig ikke med at kontakte os.
Du kan læse mere om ortoreksi og vores behandlingsmetode her.

Spiseforstyrrelser og andre problematikker

En spiseforstyrrelse kan optræde sammen med andre ting i livet. Vi har erfaring med både graviditet, angst og bariatrisk kirurgi. 

Spiseforstyrrelse og graviditet

Kvinder med spiseforstyrrelser oplever graviditet forskelligt. Mens nogle oplever graviditet som en periode, hvor deres spiseforstyrrelsesadfærd ikke fylder ret meget, oplever andre den som vedvarende graviditeten igennem. For mange er der en ambivalens mellem angst for kropslige forandringer på den ene side og fostrets behov for næring på den anden. Vi kan hjælpe med at komme trygt og godt igennem graviditeten. 

Spiseforstyrrelse og angst

Angst er den mest almindelige psykiske lidelse i Danmark, og vi er specialiseret i at behandle sammenfaldet mellem de to lidelser. Et vigtigt led i behandlingen ved sammenfald mellem spiseforstyrrelse og angst er at arbejde med eksponering, hvor man parallelt med implementering af regelmæssige måltider gradvist (med hjælp fra en behandler) eksponerer sig selv for de ting, som udløser angstsymptomer og dermed overvinder angsten.

Spiseforstyrrelse og bariatrisk kirurgi

Ca. 10 % af dem, som søger behandling for BED hos os, har været igennem bariatrisk kirurgi (fedmeoperation). Efter operationen skal kostvaner og spisemønster ændres, og det stiller store krav til den enkelte. Har man problemer med overspisninger før operationen, har man det typisk også efter – men efter en operation kan man ikke spise helt så store mængder, og overspisningerne får derfor en anden karakter. Det er derfor vigtigt at arbejde med spiseforstyrrelsen sideløbende.

“At være i gruppen og høre de andre giver genlyd langt inde i én. Det er bare en god setting. Det der med at sidde sammen med én psykolog giver slet ikke det samme.” - citat fra tidligere patient

Scroll to Top