Kompetencecenter

Anoreksi behandling

Om anoreksi

Anoreksi er den mest kendte spiseforstyrrelse, karakteriseret ved lav vægt i forhold til tidligere og forventet vægt baseret på alder og køn. Diagnosen kræver et BMI under 10. percentil for unge, og under 17,5 for voksne. Da BMI ikke viser kropssammensætning, bør der også foretages individuel vurdering. Vægttab skyldes ofte begrænset madindtag og øget motion, nogle gange tvangsmæssigt.

Individuel terapi

Vi tilbyder individuelle forløb tilpasset den enkelte. Det kan være samtaleforløb hos en psykolog, psykiater eller kostvejledning hos en klinisk diætist, men de fleste får et kombineret forløb sammensat efter behov. Vi tilbyder også individuel kropsterapi ved fysioterapeut (BBAT).
Et forløb starter altid med en grundig udredning.n Vi tilbyder desuden online-forløb og samarbejde med sundhedsforsikringer og pensionsselskaber.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er ofte anvendt til behandling af spiseforstyrrelser, da det tilbyder forståelse og inspiration fra ligesindede. Nogle tøver dog, bekymrede for at dele problemer i gruppen eller tage andres udfordringer på sig. Trods dette, kan terapien give en unik mulighed for at udveksle erfaringer og følelser, skabe fællesskab og støtte, som kan føre til ny indsigt og positive forandringer uden for sessionerne.

Behandling af

Anoreksi

 

Hos Kompetencecenteret for spiseforstyrrelser tilbyder vi behandling af anoreksi. Behandlingen kan både være individuel eller i gruppe, eller en kombination af begge. Hvis du kæmper med anoreksi eller oplever mulige anorektiske symptomer, så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os for mere information: 93908383 eller info@kompetencecenter.nu

Om anoreksi

Anoreksi er den mest kendte af spiseforstyrrelserne. Det tydeligste kendetegn er den lave vægt i forhold til tidligere og i forhold til den forventede vægt, hvis man tager alder og køn i betragtning. For at stille diagnosen, kræves det for børn og unge, at deres BMI er under percentil 10, og for voksne, at deres BMI er under 17,5. BMI fortæller ikke noget om kropssammensætningen og bør således ikke være eneste parameter, der måles og vurderes i behandlingen. Der anbefales derfor også en individuel vurdering af den enkeltes afvigelse fra egen tidligere BMI/BMI-percentil og egen tidligere udvikling. 

Vægttabet  vil typisk være forårsaget af, at den enkelte begrænser mængden af mad. Derudover er der også mange, som begynder at motionere mere, evt. tvangsmæssigt, forsøger at kaste op eller bruger andre metoder til at påvirke vægten. 

Individuel terapi anoreksi

Vi tilbyder individuelle forløb tilpasset den enkelte. Det kan være samtaleforløb hos en psykolog, psykiater eller kostvejledning hos en klinisk diætist, men de fleste får et kombineret forløb sammensat efter behov.  Vi tilbyder også individuel kropsterapi ved fysioterapeut (BBAT). 
Et forløb starter altid med en grundig udredning. 

Vi tilbyder desuden online-forløb og samarbejde med sundhedsforsikringer og pensionsselskaber.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er meget anvendt til behandling af spiseforstyrrelser, fordi mødet med ligesindede kan hjælpe til at føle sig forstået, og man kan blive inspireret af de andre i gruppen. De fleste mennesker har et naturligt forbehold til gruppeterapi , fordi de instinktivt føler sig mere trygge i en én-til-én-relation med en behandler. Nogle er skamfulde over at skulle fortælle om sig selv og sine problemer, når der sidder en gruppe og lytter, andre kan være bekymrede for, at de kommer til at tage de andres problemer for meget på sig. Nogle er også bange for at blive påvirket af de andre, så de skulle få nye “spiseforstyrrelsesideer” eller symptomer, som de ikke havde i forvejen.

Gruppeterapi giver imidlertid nogle unikke muligheder, fordi det her bliver muligt at dele sider af spiseforstyrrelsen, som udenforstående ikke kan sætte sig ind i. Deltagerne kan få oplevelsen af, at de ikke behøver at bruge særlig mange ord, før de andre forstår dybden af det, de beskriver – eller de kan opleve, at en anden beskriver nøjagtig den følelse, de selv har.

Når det fungerer godt i en gruppe, opstår der et sammenhold og en opbakning, som gør det muligt – måske for første gang – at dele sårbare erfaringer og følelser med andre. Derfra bliver det nemmere at bringe nye indsigter og forandringer med ud i livet uden for terapien og dele det med udenforstående. 

Hvad er anoreksi?

Anoreksi er kendetegnet ved et større vægttab eller lav vægt over længere tid som følge af, at man spiser mindre end normalt og/eller undgår ”forbudte” fødevarer. Den, der er ramt, kan have et svært forhold til kroppen i form af utilfredshed, stor bekymring for vægt eller negative tanker om udseende. Man kan føle sig tyk eller forkert, selvom man er meget tynd eller har lav BMI. I værste fald kan vægt og udseende komme til at fylde alt for meget i forhold til selvværd og trivsel. 

Nogle med denne spiseforstyrrelse kaster op, motionerer alt for meget eller tager kosttilskud for at påvirke vægten.  Mange trækker sig fra deres sociale liv. En del oplever, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører helt.
Har man lav vægt og problemer med at spise, er det vigtigt at søge behandling. Det samme gælder, hvis man motionerer meget og ikke får spist nok. I anoreksibehandling arbejdes både med spiseforstyrrelsessymptomer og psykologiske temaer.

Behandling for anoreksi

Vi tilbyder behandling for alle grader af anoreksi. Vi lægger en plan ved første samtale, som vi løbende tilpasser den enkeltes behov og ønsker. Der er mulighed for både individuelt forløb og gruppe. I behandlingen af anoreksi kan det være nødvendigt at få kroppen stabiliseret for at få ro på tankerne og arbejde med de bagvedliggende mønstre. Behandling har derfor både fokus på de psykologiske og fysiologiske aspekter af spiseforstyrrelsen, og der er tilknyttet både psykolog og klinisk diætist. Er du i tvivl, om du er klar til at tage på til en sund BMI, kan vi tilbyde et “overvejelsesforløb”, hvor der arbejdes med spiseforstyrrelsen uden krav om vægtøgning og adfærdsændringer. Har du været i behandling før, kan vi tilbyde MANTRA, der er en evidensbaseret terapiform til anoreksi, som er med i de engelske guidelines for anoreksibehandling. Ved behov, kan vi henvise til mere intensiv behandling.

Tegn og symptomer på anoreksi

Symptomer og kendetegn på anoreksi er lav vægt og restriktiv spisning. At spise kan være forbundet med en stor frygt for at miste kontrollen og tage ukontrolleret på. Nogle personer med anoreksi har også overdreven motion, opkastninger eller misbrug af afføringsmidler. Mange har et urealistisk kropsideal, hvor kroppen opleves tyk eller forkert på trods af lav BMI. Huden kan blive tør, neglene knække eller håret blive tyndere. Stofskiftet sænkes, pulsen og blodtrykket bliver lavt, og for kvinder kan menstruationen ophører. Hjernen kan blive påvirket af lav vægt og for lidt mad og deraf kan følge tristhed, depressive symptomer, søvnforstyrrelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær. Nogle oplever, at spiseforstyrrelsen påvirker det sociale liv og nære relationer, så man bliver isoleret og måske ensom. Det kan være svært at passe skole, studie eller arbejde. De forskellige tegn og symptomer kan opleves forskelligt afhængigt af sværhedsgraden, og nogle gange er de pårørende mere bekymrede end den, der har anoreksi.

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser - et sted hvor du kan få hjælp mod anoreksi - find tegn og symptomer

Ofte stillede spørgsmål (Q&A)

Anoreksi påvirker kroppen på mange forskellige måder. De kropslige forandringer og manglende næring kan føre til øget træthed, søvnforstyrrelse, svimmelhed, hårtab og svækket immunforsvar. Nogle få kan dog opleve at være fulde af energi og måske lidt “hurtigkørende”. 

Længere tids undervægt og forkert ernæring kan have større fysiologiske konsekvenser for kroppen som f.eks.at menstruationen udebliver (amennoré). Længere tids amennoré kan betyde, at hormonniveauet i kroppen er påvirket, og det kan have betydning for kalk-optaget i knoglerne og på sigt føre til øget risiko for knogleskørhed (osteoporose). Forskydning i kroppens saltbalancer som følge af opkastninger og misbrug af afføringsmidler kan påvirke de indre organer og give forstyrret hjerterytme. 

Ved atypisk anoreksi, hvor BMI ikke er helt så lav, kan der stadig være de samme indvirkninger på kroppen.Ved meget lav vægt kan man også opleve øget behåring på kroppen (lanugohår).

Man bliver normalt indlagt for anoreksi, når tilstanden er meget alvorlig, invaliderende og potentielt livstruende. I spiseforstyrrelsesbehandling vil man altid vælge den mindst indgribende indsats først, og for mange er et ambulant behandlingsforløb tilstrækkeligt. I nogle tilfælde kan der dog være brug for indlæggelse i en kortere eller længere periode. Det kan være den nødvendige hjælp, hvis vægten er meget lav, og det er svært at ændre på spiseforstyrrelsen på egen hånd derhjemme. 

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser tilbyder ambulant behandling af anoreksi i forskellige sværhedsgrader med et tværfagligt behandlingsteam. Der er også mulighed for kontaktpersonordning og måltidsstøtte i hjemmet, hvis det kan forebygge indlæggelse for anoreksi. Vi bakker op om indlæggelse og hjælper med henvisning, hvis det skønnes at være nødvendigt med mere intensiv behandling. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere eller har spørgsmål til vores behandlingsmuligheder.

Der er forskellige årsager til, at nogle udvikler anoreksi. Det skyldes en kombination af biologiske, psykologiske og miljømæssige faktorer. Spiseforstyrrelsen kan blive udløst af belastende faktorer som f.eks. mobning, alkoholmisbrug i familien, overgreb, skilsmisse eller omsorgssvigt, men nogen udvikler anoreksi, uden at vi kan sige hvorfor. 

Der findes altså ikke et entydigt svar på, hvad der forårsager spiseforstyrrelse, men anoreksi begynder ofte i forbindelse med en slankekur eller negative kommentarer fra andre om krop eller vægt. 

Når spiseforstyrrelsen først er startet, vil der være vedligeholdende faktorer, der fastholder den – f.eks. mistrivsel, ensomhed eller svære relationer. Undervægt kan i sig selv være med til at fastholde spiseforstyrrelsen, fordi den påvirker tænkning og fleksibilitet, så man bliver endnu mere bange for at spise og/eller tage på i vægt.  

Det kan være svært at afgøre om lavt selvværd, negativt selvbillede, stræben efter perfektion, følelse af utilstrækkelighed var årsag til spiseforstyrrelsen eller er kommet som en følge af den. 

Forskning viser, at anoreksi kan være genetisk disponeret, men samfundets og mediernes urealistiske skønheds- og kropsidealer kan bidrage til en forstyrret opfattelse og medvirke til udviklingen af anoreksi. 

Anoreksi er en alvorlig lidelse og har den højeste dødelighed af psykiske lidelser. Udviklingen af anoreksi kan dog variere meget, og der er mange, som bliver raske og fri for spiseforstyrrelsen.

Studier viser, at ca. halvdelen af personer med anoreksi bliver raske og kan holde en sund vægt. Tidlig debut af sygdommen, mindre alvorlige spiseforstyrrelsessymptomer og tidlig behandlingsindsats har positiv betydning for at blive rask. Forskning viser, at jo hurtigere, der ændres på de fysiske symptomer, jo bedre er behandlingsresultatet i sidste ende (prognosen).

Nogle personer kan opleve at få det bedre hurtigt, mens det for andre kan kræve længere tid. En del oplever at få delvis bedring uden at kunne erklæres helt raske. 25 % får et problematisk og langvarigt forløb. En mindre del af personer, som lider af anoreksi (ca. 5%), dør for tidligt pga. af følgesygdomme eller selvmord. 

Børn og unge har bedst chance for at blive raske og mindst risiko for at få et kronisk forløb. 

Det er forskelligt, hvad en person med anoreksi spiser, men anoreksi er netop kendetegnet ved, at man spiser for lidt. Nogle skærer ned på, hvilke fødevarer de spiser, så de undgår det, de kategoriserer som “forbudt”. De går efter at spise kalorie- eller fedtfattig kost. Andre kan spise alle typer af fødevarer men begrænser mængden. Atter andre spiser forholdsvis normalt, men motionere så meget, at BMI er for lavt. 

Mange mennesker med spiseforstyrrelse er påvirket af de diæter og kure, som er oppe i tiden. Engang var det undgåelse af kulhydrater, som var populært blandt almenbefolkningen. Lige for tiden er det ideer om faste, der går igen, eller fokus på f.eks. 10.000 skridt om dagen. Som regel vil anoreksien forvrænge almindelige anbefalinger om kost og motion til det mere ekstreme.

Hvis man ikke får nok at spise, får kroppen ikke tilstrækkeligt med næringsstoffer, og det påvirker trivsel og helbred på flere måder. Man kan blive træt, svimmel og have svært ved at koncentrere sig. De fleste vil også beskrive, at de bliver mere irritable og hurtigere bliver ked af det. Mange begynder at tænke på mad hele tiden, og planlægge hvad de må spise ud fra hvad de har spist. 

For lidt mad kan også påvirke lysten til at være sammen med andre. Det kan være svært at finde energi til at være sammen med familie og venner, og det kan føles nemmere at spise alene. Samtidig kan der være et stort savn af nærvær og samvær med andre. 

Hvis man er for tynd, sparer kroppen på energien for at beskytte de indre organer. Mange bliver derfor mere kuldskære og døjer med kolde hænder og fødder. Undervægt kan også føre til nedsat immunforsvar, så man hurtigere bliver syg. 

Hvis undervægten påvirker hormonniveauet i kroppen, øger det risikoen for knogleskørhed (osteoporose). Kvinder med anoreksi kan opleve, at de holder op med at have menstruation (amennoré) eller har uregelmæssig menstruation, og både mænd og kvinder kan døje med nedsat sexlyst. 

Ja, det kan være farligt at veje for lidt. At være undervægtig øger risikoen for at udvikle sundhedsmæssige problemer og sygdomme betydeligt. Undervægt og for lidt fedt på kroppen kan blandt andet føre til nedsat immunforsvar, knogleskørhed, hjerteproblemer og nedsat fertilitet. 

I værste fald kan alvorlig undervægt være dødelig. Hvis du har bekymringer om din vægt eller din sundhedstilstand, vil vi opfordre dig til at kontakte os eller henvende dig til din praktiserende læge. 

Alvorlig undervægt er ifølge Verdenssundsorganisationen (WHO), når man har et BMI på under 16. Derudover er der tale om undervægt, hvis man har et BMI under 18,5. Diagnosekriteriet for vægt, når det gælder anoreksi, er BMI 17,5. 

BMI udregnes: vægt/højde2  

I behandling af anoreksi bliver sund vægt betragtet som minimum BMI 20. Det er baseret på forskningsresultater, som viser, hvis behandlingen stoppes før opnåelse af BMI 20, er der større risiko for tilbagefald. 

Det er usundt at være for tynd eller undervægtig, da det øger risikoen for at udvikle alvorlige sundhedsproblemer og sygdomme i form af nedsat immunforsvar, træthed, påvirket fertilitet, nedsat livskvalitet og hæmmet vækst. 

Der vil derfor være stort fokus på at arbejde med undervægt i behandlingen, og det kan sjældent gøres med psykologsamtaler alene. Maden kan næsten føles farlig, og der er ofte behov for et tværfagligt team, der hjælper med at tage de første skridt. 

Undervægt kan have en invaliderende indvirkning, hvor det bliver svært at overkomme almindelige ting i hverdagen. Alvorlig undervægt kan være direkte livsfarlig, og hvis udviklingen ikke vendes, kan det være nødvendigt med indlæggelse.

Man skal være bekymret for vægttab, når der er tale om et “ufrivilligt” drastisk eller betydeligt vægttab over længere tid. Der kan være forskellige årsager til, at man taber sig, men et stort vægttab skal give anledning til bekymring, da det blandt andet kan skyldes en spiseforstyrrelse. 

Hos voksne defineres et vægttab som betydeligt, hvis det udgør mere end 5 % af den normale vægt og sker inden for en periode på 6 måneder. Hvis vægttabet er ledsaget af andre symptomer som restriktive spisemønstre, overdreven motion, frygt for vægtøgning, forvrænget kropsbillede og usundt forhold til mad, kan det være tegn på spiseforstyrrelsen anoreksi. I så fald er det vigtigt at søge professionel hjælp. 

Hvis du har haft et drastisk eller et kontinuerligt vægttab, er du velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om evt behandlingsmuligheder.

“At være i gruppen og høre de andre giver genlyd langt inde i én. Det er bare en god setting. Det der med at sidde sammen med én psykolog giver slet ikke det samme.”

Scroll to Top