Kompetencecenter

Anoreksi behandling

Behandling af

Anoreksi

 

Hos Kompetencecenteret for spiseforstyrrelser tilbyder vi behandling af anoreksi. Behandlingen kan både være individuel eller i gruppe, eller en kombination af begge. Hvis du kæmper med anoreksi eller oplever mulige anorektiske symptomer, så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os for mere information: 93908383 eller info@kompetencecenter.nu

Om anoreksi

Anoreksi er den mest kendte af spiseforstyrrelserne. Det tydeligste kendetegn er den lave vægt i forhold til tidligere og i forhold til den forventede vægt, hvis man tager alder og køn i betragtning. For at stille diagnosen, kræves det for børn og unge, at deres BMI er under percentil 10, og for voksne, at deres BMI er under 17,5. BMI fortæller ikke noget om kropssammensætningen og bør således ikke være eneste parameter, der måles og vurderes i behandlingen. Der anbefales derfor også en individuel vurdering af den enkeltes afvigelse fra egen tidligere BMI/BMI-percentil og egen tidligere udvikling. 

Vægttabet  vil typisk være forårsaget af, at den enkelte begrænser mængden af mad. Derudover er der også mange, som begynder at motionere mere, evt. tvangsmæssigt, forsøger at kaste op eller bruger andre metoder til at påvirke vægten. 

Individuel terapi anoreksi

Vi tilbyder individuelle forløb tilpasset den enkelte. Det kan være samtaleforløb hos en psykolog, psykiater eller kostvejledning hos en klinisk diætist, men de fleste får et kombineret forløb sammensat efter behov.  Vi tilbyder også individuel kropsterapi ved fysioterapeut (BBAT). 
Et forløb starter altid med en grundig udredning. 

Vi tilbyder desuden online-forløb og samarbejde med sundhedsforsikringer og pensionsselskaber.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er meget anvendt til behandling af spiseforstyrrelser, fordi mødet med ligesindede kan hjælpe til at føle sig forstået, og man kan blive inspireret af de andre i gruppen. De fleste mennesker har et naturligt forbehold til gruppeterapi , fordi de instinktivt føler sig mere trygge i en én-til-én-relation med en behandler. Nogle er skamfulde over at skulle fortælle om sig selv og sine problemer, når der sidder en gruppe og lytter, andre kan være bekymrede for, at de kommer til at tage de andres problemer for meget på sig. Nogle er også bange for at blive påvirket af de andre, så de skulle få nye “spiseforstyrrelsesideer” eller symptomer, som de ikke havde i forvejen.

Gruppeterapi giver imidlertid nogle unikke muligheder, fordi det her bliver muligt at dele sider af spiseforstyrrelsen, som udenforstående ikke kan sætte sig ind i. Deltagerne kan få oplevelsen af, at de ikke behøver at bruge særlig mange ord, før de andre forstår dybden af det, de beskriver – eller de kan opleve, at en anden beskriver nøjagtig den følelse, de selv har.

Når det fungerer godt i en gruppe, opstår der et sammenhold og en opbakning, som gør det muligt – måske for første gang – at dele sårbare erfaringer og følelser med andre. Derfra bliver det nemmere at bringe nye indsigter og forandringer med ud i livet uden for terapien og dele det med udenforstående. 

“At være i gruppen og høre de andre giver genlyd langt inde i én. Det er bare en god setting. Det der med at sidde sammen med én psykolog giver slet ikke det samme.”

Scroll to Top