fbpx

Kompetencecenter

Priser

Prisen på individuel behandling er baseret på standardiserede konsulentsatser, men vurderes og aftales individuelt efter behov.

Priser på kurser, foredrag, fyraftensmøder og supervision aftales med Kompetencecentrets ledelse.

Spørgsmål vedr. priser

Priser

90 min., 1800 kr. 

Alle forløb startes med en indledende vurdering hos en psykolog, hvor der optages fuld journal og informeres om klinikkens behandlingsmuligheder. Der indgår ofte et lille fysisk tjek, hvor der måles højde, vægt, puls & blodtryk.

50 min., 1200 kr.

Individuelle samtaler med psykolog kan stå alene men er ofte kombineret med kostvejledning ved klinisk diætist.

25 min. 800 kr.

Kort opfølgning i forbindelse med igangværende forløb.

Pårørende:

90 min., 1800 kr.

Pårørendesamtale med to behandlere.  Vi tilbyder pårørendesamtaler, hvis du/I  i din familie har fået en spiseforstyrrelse tæt inde på livet. Den spiseforstyrrelsesramte behøver ikke gå i behandling hos os. 

75 min., 2000 kr. 

Pårørendesamtale med én behandler.

Familie:

75 min., 2000 kr. 

Familiesamtale med to behandler.
I forbindelse med et individuelt forløb giver det ofte mening at invitere familie/pårørende med til en eller flere samtaler. Dette er ikke par- eller familieterapi men samtaler med fokus på den, der går i behandling, og de særlige vanskeligheder, der kan være knyttet hertil.

50 min., 1500 kr. 

Familiesamtale med én behandler. 

90 min. 1800 kr. 

Alle forløb med kostvejledning ved klinisk diætist opstartes med en indledende samtale, hvor der optages fuld kostanamnese. Samtalen er inklusiv behovsvurdering, individuel vejledning og evt. skriftligt materiale efter behov. 

50 min. 1200 kr.

Kostvejledning hos klinisk diætist tilrettelægges individuelt.

25 min. 800 kr.

Kort opfølgning og individuel vejledning i forhold til igangværende forløb.

50 min., 1000 kr.

Individuelle forløb i klinikken kan suppleres med kropsterapi (BBAT) ved fysioterapeut. Individuelt eller i gruppe.

50 min., 1800 kr.

Udredning og vurdering og/eller evt. farmakologisk vurdering v. speciallæge. 

30 min., 1000 kr.

Opfølgende samtale hos speciallæge i psykiatri.

Måltidsstøtte i hjemmet eller ude: 

90 min., 2625 kr. 

Måltidsstøtte i klinikkens lokaler: 

90 min., 2250 kr. 

Det pålægges ekstra tillæg ved weekend og helligdage.

20 sessioner á 3 timer, 6 deltagere 

19.900 kr.

Eftermiddagsgruppen mødes ugentligt og har både psykolog og diætist tilknyttet. 

Gruppe for unge:

20 sessioner á 3 timer, 6 deltagere 

21.900 kr.

Unge-gruppen mødes ugentligt og har både psykolog og diætist tilknyttet. Desuden er der en pårørendesamtale ved siden af gruppen. 

Gruppe for pårørende/forældre: 

sessioner á 2 timer

4.500 kr.

Denne gruppe er for forældre og pårørende til unge voksne, der går i behandling for en spiseforstyrrelse i Kompetencecentret eller i psykiatrien. 

Gruppen mødes 3 gange med to ugers mellemrum og faciliteres af psykolog og diætist. 

Forsikring

Du kan modtage tilskud til din behandling hos os, hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark”. Du kan læse mere om tilskudstaksterne fra Sygeforsikringen “danmark” på nedenstående links:

Psykologhjælp

Behandlingen i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser kan betales af en sundhedsforsikring – og nogle gange af forældres sundhedsforsikring. 

Du skal blot undersøge hvad dit forsikringsselskab vil dække. 

Afbudsregler

Bliver du forhindret i at møde op til en aftalt tid, bedes du følge nedenstående regler:

Bankoplysninger

Bankkonto 3409-12734425

CVR nr. 40268383

Der udskrives faktura, og betalingen foregår via bankoverførsel indenfor 8 hverdage.

Scroll to Top