fbpx

Kompetencecenter

God behandling bygger på forskning

Forskning og formidling

nyeste viden om

Spiseforstyrrelser

Behandlingen hos Kompetencecenteret bygger på den nyeste viden og forskning indenfor spiseforstyrrelsesområdet, og vi laver løbende effektevaluering.
Derudover formidler vi vores viden gennem bøger og podcast. 

Bøger og podcast

Forskning​

Effektmål

Læs mere om

Bøger

Vi har udgivet flere bøger om spiseforstyrrelser sammen med gode kollegaer fra hele Danmark. 

Spiseforstyrrelsessymptomer, årsager og behandling

Lene Kiib Hecht & Birgitte Hartvig Schousboe (red.)

Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autisme-spektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse og til deres pårørende.

Psykiatrifondens Forlag, 2012, ISBN 978-87-90420-83-3

BED - en lærebog om Binge Eating Disorder

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen og René Klinkby Støving

Vi har udgivet flere bøger om spiseforstyrrelser sammen med gode kollegaer fra hele Danmark.

“Spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder, BED, bør sættes på det faglige danske landkort, for selv om sygdommen har fået internationalt klinisk og forskningsmæssig opmærksomhed, er Danmark sakket helt bagud. Det fremgår det af ny fagbog fra Hans Reitzels Forlag, som forsøger at rette op på de mangelfulde behandlingstilbud for både børn og voksne, som overspiser i anfald.” Maria Cuculiza, Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hans Reitzels Forlag, 2021ISBN 978-87-41280-25-7 

Kort og godt om spiseforstyrrelser

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht

Bogen giver viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser, behandlingen, og hvordan man skelner den almindelige utilfredshed med krop, kost og motion fra en alvorlig lidelse. Man får desuden viden om ernæringens rolle for at få det bedre.  

Dansk Psykologisk Forlag, 2020, ISBN 978-87-71586-87-9

Spiseforstyrrelsessymptomer, årsager og behandling

Lene Kiib Hecht & Birgitte Hartvig Schousboe (red.)

Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autisme-spektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse og til deres pårørende.

Psykiatrifondens Forlag, 2012, ISBN 978-87-90420-83-3

BED - en lærebog om Binge Eating Disorder

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen og René Klinkby Støving

Vi har udgivet flere bøger om spiseforstyrrelser sammen med gode kollegaer fra hele Danmark.

“Spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder, BED, bør sættes på det faglige danske landkort, for selv om sygdommen har fået internationalt klinisk og forskningsmæssig opmærksomhed, er Danmark sakket helt bagud. Det fremgår det af ny fagbog fra Hans Reitzels Forlag, som forsøger at rette op på de mangelfulde behandlingstilbud for både børn og voksne, som overspiser i anfald.” Maria Cuculiza, Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hans Reitzels Forlag, 2021ISBN 978-87-41280-25-7 

Kort og godt om spiseforstyrrelser

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht

Bogen giver viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser, behandlingen, og hvordan man skelner den almindelige utilfredshed med krop, kost og motion fra en alvorlig lidelse. Man får desuden viden om ernæringens rolle for at få det bedre.  

Dansk Psykologisk Forlag, 2020, ISBN 978-87-71586-87-9

Forskning og effektmål

Systematisk litteraturstudie vedr. børn og unge med BED

Kompetencecentret fik i januar 2022 midler fra Helsefonden til sammen med Tænketanken Mandag Morgen at sætte fokus på behandling af børn og unge med BED. 

I projektet indgik flere debat-aktiviteter med afsæt i et systematisk litteraturstudie udarbejdet af Kompetencecentret.

Hent litteraturstudiet om BED hos børn og unge her

Se digitalt morgenmøde, hvor litteraturstudiet bliver præsenteret her

Effektmål

I forbindelse med BED-projektet afrapporterer Kompetencecentret til Sundheds- & Ældreministeriet og gør rede for effekten af behandlingen. Alle patienter interviewes med Eating Disorder Examination, EDE, før og efter behandling.

Som det ses af diagrammet, er der særdeles gode resultater af BED-behandlingen. I gennemsnit havde deltagerne fra april 2019 til oktober 2020 haft 24 overspisninger om måneden den sidste måned før behandlingsstart. Ved afslutning havde de i gennemsnit haft 0,9 overspisninger den sidste måned. 

Forskning

Kompetencecenteret indgår i et forskningsprojekt vedr. BED-behandling. Det er et multimetode studie af et tofaset behandlingstilbud til patienter med BED og BMI>27.

Psykolog Lene Bomholt Meyer har lavet Ph.d. om BED-behandlingen på Stolpegård baseret på erfaringer fra SATS-puljeprojektet fra 2013-16: 
Baggrund: Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangs-overspisning, er en udbredt og alvorlig spiseforstyrrelse. Alle inkluderede deltagere var patienter på PCS. Alle opfyldte kriterierne for BED ifølge DSM-IV og havde et Body Mass Index (BMI) over 27.

Presse og artikler

              Presse:

              Artikler:

 • Schousboe, B.H. (2022) Børn og unge med Binge Eating Disorder. Sundhedsplejersken, Fagligt selskab for sundhedsplejersker: https://www.sundhedsplejersken.nu/
  artikel/boern-og-unge-med-binge-eating-disorder-bed/
 • Wahrén, S. & Schousboe, B.H. (2021) Børn og unge med Binge Eating Disorder. Månedsskrift for almen praksis, februar 2021
 • Schousboe, B.H. (2019). Binge Eating Disorder (BED)Månedsskrift for almen praksis, nr. 9, 569–577.
 • Meyer, LB (2019) Veje til vægttab ved BED: Accept, nydelse og forbundethed med sig selv, sin krop og andre mennesker. Diætisten, 2019 (260), 24–25.
 • Meyer, LB, Waaddegaard, M., Lau, M. E., & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2018). (Dis-)solving the Weight Problem in Binge-Eating Disorder: Systemic Insights From Three Treatment Contexts With Weight Stability, Weight Loss, and Weight Acceptance. Qualitative Health Research, 1–12. https://doi.org/10.1177
  /1049732318764874
 • Schousboe, B.H. (2014) Forord & kapitel i Buckroyd, J.  Forstå dine spisevaner. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Schousboe, B.H. & Rasmussen, S.A. (2012) Motivation. Overvejelsesgruppe på Ambulatorium for spiseforstyrrelser. Systemisk Forum, nr. 4, 23-27.
 • Schousboe, B.H. (2012) Binge Eating Disorder – den tredje spiseforstyrrelse. PS Landsforeningens medlemsblad, nr. 4.
 • Schousboe, B.H. & Waaddegaard, M. (2011) Binge eating disorder – opsporing og behandling af tvangsoverspisning. Månedsskrift for Almen praksis, nr. 4, årgang 89, 283-392.
 • Schousboe, B. H. (2010) Den tredje spiseforstyrrelse: Binge Eating DisorderPsykiatriinformation, nr. 3, s. 24-25.
 • Schousboe, B.H. (2010) Systemisk/narrativ gruppebehandling af Binge Eating Disorder – Dekonstruktion af et behandlingskonceptFokus på familien, nr. 1, s. 4-25.
 • Meyer, L, Waaddegaard, M., Poulsen, S., Ersbøl, A. K., Davidsen, A. H., & Lau, M. E. (u.å.). Effectiveness of an integrative systemic and narrative group psychotherapy for adult patients with binge-eating disorder. (Under review)

Du er ikke forkert, hvis du har en spiseforstyrrelse, du skal bare have hjælp

Scroll to Top